Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Dokumentu sagataves un paraugi

Dažādu dokumentu sagataves un paraugi, kuri varētu noderēt tiesību aktu projektu izstrādē. Dokumentu sagataves ir izveidotas, ievērojot Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatā aprakstītās dokumentu sagatavošanas prasības. Dokumentu sagataves ir atrodamas arī kā pielikumi pie attiecīgās Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatas nodaļas.

25.10.2021. | Tiesību akta projekta sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) veidlapa
18.12.2020. | Ministru kabineta atbildes raksta Satversmes tiesai veidne
06.10.2016. | Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 96. punktu
08.02.2019. | Likumprojekta paraugs divpusējā starptautiskā līguma apstiprināšanai
06.10.2016. | Likumprojekta paraugs ar iedalījumu nodaļās, terminu skaidrojumu un pantu nosaukumiem
06.10.2016. | Likumprojekta paraugs bez iedalījuma nodaļās, terminu skaidrojuma un pantu nosaukumiem
06.10.2016. | Grozījumu likumprojekta paraugs
07.10.2016. | Ministru kabineta noteikumu pielikuma paraugs
06.10.2016. | Ministru kabineta noteikumu projekta paraugs divpusējā starptautiskā līguma apstiprināšanai
06.10.2016. | Ministru kabineta noteikumu projekta paraugs
06.10.2016. | Ministru kabineta grozījumu noteikumu projekta paraugs
06.10.2016. | Ministru kabineta grozījumu noteikumu paraugs ar iedalījumu apakšpunktos
02.12.2016. | Pavadvēstules paraugs projekta iesniegšanai Ministru kabineta komitejas sēdē saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 121. punktu
02.12.2016. | Pavadvēstules paraugs projekta iesniegšanai Ministru kabineta sēdē parastajā kārtībā saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 121. punktu