Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Skaidrojumi un ieteikumi

Par lietotni "Mana rokasgrāmata"

Par tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) sagatavošanu

Par Ministru kabineta kārtības rullī noteikto projektu saskaņošanas kārtību

Par Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatu

Dažādi

PAR VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS IETEKMI UZ TIESĪBU AKTU IZSTRĀDI