Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes

Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmēs tiek apspriestas Valsts kancelejas Juridiskā departamenta un citu valsts pārvaldes institūciju juridisko dienestu izvirzītās problēmas tiesību aktu projektu sagatavošanā un tiesību normu piemērošanā. Pieņemtie lēmumi un ieteikumi tiek atspoguļoti sanāksmju protokolos. Šādu sanāksmju organizēšana veicina savstarpējo sadarbību, atvieglo tiesību aktu projektu izstrādi, kā arī veicina vienveidīgu tiesību normu piemērošanu, ja tiesību normu interpretācijas procesā ir iespējami dažādi risinājumi.