Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Kontakti

Valsts pārvaldes speciālisti, kuru kompetencē ir normatīvo aktu projektu izstrādes metodikas jautājumi, Valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmju organizēšana, Ministru kabineta kārtības rullī paredzēto procedūru aktualizēšana, kā arī sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas kārtības aktualizēšana un tiesību aktu projektu sākotnējās ietekmes izvērtēšanas metodikas jautājumi. Katram speciālistam ir norādīta viņa kompetencē esošie jautājumi.

Inese Gailīte
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja
Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmju sasaukšana un juridiskās tehnikas jautājumi
Tālrunis: 67082911
Viktors Sidorenkovs
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks
Tiesību aktu izstrādes juridiskās tehnikas jautājumi
Tālrunis: 67082982
Sandra Rocēna
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsulte
Ministru kabineta kārtības ruļļa un juridiskās tehnikas jautājumi
Tālrunis: 67082886
Irēna Pļaveniece
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vecākā referente
Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmju praktiska organizēšana
Tālrunis: 67082911
Daina Vaivare
Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja
Normatīvo aktu valodas jautājumi
Tālrunis: 67082878
Marina Blašķe
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Pārmaiņu vadības nodaļas konsultante
Tiesību aktu projektu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izstrādes jautājumi
Tālrunis: 67082909
Zane Legzdiņa-Joja
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante
Sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas kārtības aktualizēšana
Tālrunis: 67082949
Kristīne Kuprijanova
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktore
Normatīvo aktu projektu izstrādes metodikas jautājumi
Tālrunis: 67036922
Sandra Vīgante
Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītāja
Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanas un metodoloģijas jautājumi
Tālrunis: 67036975
Katrīna Kaktiņa
Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietniece
Starptautisko daudzpusējo līgumu jautājumi
Tālrunis: 67016388
Rolands Ezergailis
Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko līgumu nodaļas vadītājs
Starptautisko divpusējo līgumu jautājumi
Tālrunis: 67016291