Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Izstrādātas vadlīnijas administratīvā sloga mazināšanai

2019. gada 19. augusts

Ministru kabinets pieņēmis lēmumu ar 2019. gada 1. novembri ieviest Nulles birokrātijas pieeju tiesību aktu projektu izstrādē valsts pārvaldē. Pieejas mērķis ir apturēt administratīvā sloga pieaugumu uzņēmējiem, un tās īstenošanas rezultāti atkarīgi no ikviena tiesību aktu projektu autora zināšanām, gatavības līdzdarboties ar mērķa grupas pārstāvjiem, kā arī no spējām domāt radoši un attīstīt jaunus risinājumus.

Lai palīdzētu ikvienam valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē strādājošajam kvalitatīvi aprēķināt administratīvo slogu, atbilstības izmaksas un attīstīt iespējami labākos risinājumus, Valsts kanceleja ir izstrādājusi praktiskās vadlīnijas “Inovācijas process administratīvā sloga mazināšanai”. Vadlīnijas ir izmantojamas politikas plānošanai, normatīvo aktu izstrādei un rīcībpolitikas ieviešanai. Tās sniedz pēctecīgu procesa soļu aprakstu ar piemēriem, rīkiem un instrumentiem, kas palīdz noteikt administratīvo slogu un to mazināt, kā arī rast idejas inovatīvai administratīvai vienkāršošanai.

Vadlīnijas izstrādātas 2019. gadā Eiropas Komisijas projekta "Creation of 3 Innovation Labs in Latvia" ietvaros. Pieejas, kas ir iekļautas vadlīnijās, ir visbiežāk izmantotās starptautiskajā praksē, kā arī aprobētas #GovLabLatvia Valsts kancelejas izveidotajās Latvijas valsts pārvaldes inovāciju laboratorijās 2018.-2019. gadā, veicot lietotāju pieredzes uzlabošanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Vadlīnijas ir uzziņas materiāls ikvienam, kas rūpējas par publisko pakalpojumu, procesu, iniciatīvu un reformu kvalitāti un vēlas tos pilnveidot.

Aicinām tiesību aktu projektu izstrādātājus iepazīties ar vadlīnijām un to pielikumu

 

Papildinformācija:
Marina Blašķe
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante
67082909, marina.blaske@mk.gov.lv