Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Ārējo normatīvo aktu projektu izstrādes mācības

2019. gada 7. novembris

2019. gada 11. novembrī Valsts administrācijas skola Raiņa bulvārī 4, Rīgā, aicina piedalīties lekcijā  “Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde”.

Lekcijas laiks: plkst. 12.00 - 17.00.

Lekcijas mērķis: Sniegt pamatzināšanas jauniem valsts pārvaldes darbiniekiem ārējo normatīvo aktu projektu izstrādes jautājumos.

Tēmas:

1. Normatīvo aktu jaunrade.
2. Projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšana.
3. Projekta izstrādes juridiskā tehnika.
4. Projekta tehniskā sagatavošana.
5. Projekta virzība.

Lektore: Mg. iur. Kristīne Kuprijanova, Tieslietu ministrijas normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktore.

Dalībnieku ieguvumi: Dalībnieki iegūs darbam nepieciešamās zināšanas ārējo normatīvo aktu projektu izstrādei.

Pieteikšanās: http://www.vas.gov.lv/lv/registracija

Dalības maksa: nav.

  

Papildinformācija:

Kristīne Kuprijanova
Tieslietu ministrijas
Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktore
67036922, Kristine.Kuprijanova@TM.GOV.LV