Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Pieejams nozīmīgāko valsts pārvaldes lēmumu apkopojums

2020. gada 11. jūnijs

Valsts kanceleja piedāvā nozīmīgāko valsts pārvaldes lēmumu apkopojumu.

Apkopojums aptver laika posmu no 2000. gada līdz 2019. gadam un piedāvā ieskatu Ministru prezidenta un Valsts kancelejas direktora rezolūcijās, Ministru kabineta sēžu un valsts sekretāru sanāksmju protokolos, kā arī valsts pārvaldes juridisko dienestu sanāksmju materiālos.

2020. gada maijā Valsts kancelejas Juridiskais departaments atzīmēja 20. gadadienu, kopš uzsāktas valsts pārvaldes juridisko dienestu sanāksmes.

Lai veicinātu un atvieglotu kopīgo darbu, nodrošinot kvalitatīvu normatīvo aktu izstrādi un apriti, Valsts kancelejas darbinieki ir apkopojuši svarīgākos valsts pārvaldes lēmumus. Tas paveikts ar mērķi atsvaidzināt atmiņā vai darīt zināmus lēmumus, kas ietekmē valsts pārvaldes darbu, nosakot vienotus principus un praksi dažādos ar normatīvo aktu izstrādi saistītos jautājumos. Apkopojums sniedz ne vien juridisku, bet arī vēsturisku ieskatu publiskās pārvaldes attīstībai nozīmīgākajos lēmumos.

Lēmumu krājums būs noderīgs katra ar valsts pārvaldes jautājumiem strādājoša jurista darbā.

Nozīmīgāko valsts pārvaldes lēmumu apkopojums pieejams šeit.

 

Papildinformācija:

Katrīna Nikolajeva
Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta juriskonsulte
67082890, katrina.nikolajeva@mk.gov.lv