Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

2021. gada 5. martā notiks Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksme

2021. gada 1. marts

2021. gada 5. martā plkst. 15.00. notiks Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksme, kurā paredzēts izskatīt jautājumu par tiesību akta līdzparakstītāja (otrais paraksts) problemātiku, kā arī par būvnormatīvu struktūru TAP portālā. 

Lūdzu līdz 4. martam paziņot par dalību pa e-pastu jd@mk.gov.lv.

Sanāksme notiks attālināti Webex platformā: https://mkgovlv.webex.com/meet/viktors.sidorenkovs.

Pievienojoties platformai, lūdzu norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvēto ministriju.

Papildinformācija:

Viktors Sidorenkovs 
Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks
67082982, viktors.sidorenkovs@mk.gov.lv